Online objednávkový systém

Ako objednať porez

V tomto krátkom článku Vám prinášame všetky potrebné informácie k objednávke porezu v našej spoločnosti

one.jpg

• v každej objednávke je možné zvoliť iba jeden typ materiálu/dekoru v jednej hrúbke.

• Pri potrebe objednať 2 a viac dekorov, je nutné pre každý typ materiálu/dekoru vytvoriť ďalšiu novú objednávku.

• Ak sa dekor nenachádza v zoznamoch, je možné ho zapísať do kolónky Iný Dekor jeho kódovým označením pre jeho lepšiu identifikáciu.

• Na email ktorý ste zadali v objednávke, Vám po úspešnom odoslaní príde emailové automatické potvrdenie so všetkými Vami zadanými údajmi

• Objednávku je možné si taktiež Uložiť pre ďalšie spracovanie. Po uložení objednávky, Vám taktiež príde potvrdzujúci email v ktorom bude odkaz / link, na ktorom budete môcť ďalej pokračovať v úpravách.

• K spracovávaniu Vašej objednávky dochádza automaticky len po Odoslaní objednávky. V potvrdzovacom emaily rovnako dostanete odkaz / link pre dodatočnú úpravu. Dodatočne upravovať odoslanú objednávku (nie uloženú) je možné stále, pokiaľ nedôjde z našej strany k jej spracovaniu. V takomto prípade Vám systém zobrazí objednávku, no nedovolí už jej úpravy. two.jpg

•jednotlivé dielce zadávajte v ich finalnom rozmere. Nie je potrebne rozmer akokoľvek zmenšovať ak sa použije ABS hrana

• Pri zadávaní jednotlivých dielcov, sa ich náhľad automaticky zobrazuje v malom okne a tak je možné okamžite prekontrolovať správnosť zadaných údajov a kresby dekoru.

• kolónky Názov a Poznámka slúžia na Vaše pomenovanie dielca a tento údaj sa automaticky tlačí aj na štítky ktoré budú nalepené na každom dielci.

• ak je potrebné niektorý dielec v objednávke vyrobit v dvojnásobnej hrúbke, stačí prepnúť kolónku Hrúbka na hodnotu "Dvojitá". Napr. ak zadávate dielce o hrúbke 18mm a určitý dielec má byť v hrúbke 36mm, stačí v riadku daného dielca prepnúť hrúbku na Dvojitú.

• kolónka Orientácia slúži pre definovanie či daný dielec je možno pre rezaní otáčať. Povolené otáčania má vplyv na lepšiu materiálovú výťaž z celej tabule a je vhodné pri dekoroch ktoré nemajú danú kresbu dreva (uni farby), alebo nie je dôležité aby bola kresba zachovaná (napr. dielce, ktoré nie sú viditelné).

ABS páskovanie / hranu je možné zvoliť pre každú z hrán zvlášť a v rôznych hrúbkach. Ak je zvolená Dvojitá hrúbka dielca, systém automaticky pre daný dielec pridelí širšiu ABS hranu.